E-QUALITY – Социалдык жана каржылык инклюзия жана гендердик

тең укуктуулук үчүн санариптик билим берүү

Видео жана вебинарлар

...
Жыйынтыктоочу конференция 19.05.2023
Көрүү
...
Е Демченко – заместитель Председателя Совета по профессиональным квалификациям
Көрүү
...
Е Демченко – заместитель Председателя Совета по профессиональным квалификациям 25.11.2021
Көрүү
...
А Кириленко, исполнительный директор ЭД «БИОМ», координатор проекта ЕС «устойчивость молодежи к и...
Көрүү
...
Д Какенова, главный специалист УПО МОН КР
Көрүү
...
Н. Базарбаев, зам министра труда, социального обеспечения и миграции КР
Көрүү