E-QUALITY – Социалдык жана каржылык инклюзия жана гендердик

тең укуктуулук үчүн санариптик билим берүү

ЭлТР Маалымат - Мигранттар санариптик билимге муктаж

 

Маалымат булагы: ЭлТР Маалымат

Шилтеме: https://www.youtube.com/watch?v=f9pYkxqJCaI