E-QUALITY – Социалдык жана каржылык инклюзия жана гендердик

тең укуктуулук үчүн санариптик билим берүү

Бүгүн Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү - өлкөнүн башкы мамлекеттик майрамы белгиленүүдө

Бүгүн Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү - өлкөнүн башкы мамлекеттик майрамы белгиленүүдө