E-QUALITY – Социалдык жана каржылык инклюзия жана гендердик

тең укуктуулук үчүн санариптик билим берүү

Region телеканалы (Телеканал Регион) - Мындан ары мигранттар акысыз билим алып, жумушка орношо алышат